Vytlačiť
Kostol sv. Martina v Hrušovanoch
Kostol sv. Martina v Hrušovanoch

Prvá písomná zmienka o obci Hrušovany pochádza z roku 1318, kde sa obec spomína pod menom Kürtveles. Už v roku 1332 sa v obci nachádzal kostol, ktorého existenciu potvrdzuje zápis vo veľkom registri pápežských kolektorov o zaplatených desiatkach, ktoré predpísala pápežská kúria užívateľom cirkevných benefícií v Uhorsku. V roku 1392, kráľ Žigmund pričlenil Hrušovany spolu s Preseľanmi do Oponického panstva, ktoré patrilo rodu Apponyiovcov. Tento šľachtický rod je spätý s obcou až do roku 1935, kedy zomrel posledný člen tejto vetvy, Henrich Apponyi (1).

(1) Kronika obce Hrušovany